Workshop "Coachen"

Voor de beginnende coach, ouder of begeleider van een volleybal team is er een korte cursus bestaande uit 2 workshops waarin aandacht wordt gegeven aan het begeleiden van een (jeugd)volleybalteam tijdens de wedstrijd.

Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. omgaan met winnen of verliezen, leren bij jeugd en volwassen, positief coachen en de specifieke aanpak bij de verschillende leeftijden.

Voor het volgen van een workshop, het organiseren van een cursus binnen uw vereniging of wilt U meer informatie over dit onderwerp dan kunt U contact opnemen via de contactpagina of een formulier invullen.