Nevobo Beachvolleybaltrainer 2

De opleiding BVT2 leidt op tot een volleybaltrainer die werkt in de breedtesport van het beachvolleybal. De volleybaltrainer-2 werkt binnen verenigingsverband met jeugd en/of senioren. In de opleiding leer je trainingen geven aan beachvolleyballers en begeleiden van die sporters bij de (sport)activiteiten.

MODERNE OPLEIDINGSSTRUCTUUR

Het uitgangspunt van de opleidingsstructuur is het bieden van een hoge kwaliteit voor deelnemers door hun opleiding individueel (op maat) en praktijkgericht in te richten. Dit houdt in dat een belangrijk deel van de opleiding in de eigen trainerspraktijk zal plaatsvinden. Ervaringen uit de praktijk worden meegenomen naar de bijeenkomsten, waar hier op ingegaan en op verder gebouwd wordt.

TRAININGSNIVEAU

Tijdens de opleiding BVT2 leer je om training te geven aan beachvolleyballers uitkomend in de lagere speelniveau's. Voor jou als deelnemer aan deze opleiding betekent het dat je over een geschikte trainingsgroep moet beschikken. Dit kan je eigen trainingsgroep zijn, maar je kunt ook assisteren bij een groep van een andere (gekwalificeerde) trainer.

PRAKTIJK

Ten behoeve van je opleiding moet je een aantal opdrachten in de praktijk uitvoeren. Deze opdrachten vormen de kern van de opleiding en bereiden je voor op de uiteindelijke afronding van je opleiding. De studielast wordt geschat op 90 uur. 15 uur hiervan is tijdens de bijeenkomsten, dus het grootste gedeelte doe je zelf in de eigen praktijk. Bereid je hierop voor! Voor het uitvoeren van de meeste opdrachten heb je aanvullende informatie nodig. Hiervoor is in ieder geval de aanschaf van het boek “Volleybal aan de basis” aan te raden.

STUDIEPARTNER

Het uitvoeren van de opdrachten doe je samen met een andere deelnemer van de opleiding. Tijdens de looptijd van de opleiding wordt van je verwacht dat je een bezoek brengt aan trainingen en een wedstrijd van degene met wie je samenwerkt. De opleider zal de tweetallen samenstellen op basis van door jou opgegeven voorkeur. Een praktijkbegeleider kan je ook helpen. Dit is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Deze praktijkbegeleider, bij voorkeur een gekwalificeerde trainer binnen jouw vereniging, zul je zelf moeten zoeken. Het gaat om een trainer die bereid is om jou tijdens de opleidingsperiode te begeleiden. De door jou gevonden praktijkbegeleider wordt door het verstrekken van informatiemateriaal voorbereid op zijn of haar taak.

ADVIES

Vooraf aan de eerste bijeenkomst word je al gevraagd om de eerste opdrachten te maken. Op basis van die eerste opdracht zal de opleider jou een advies geven over welke opdrachten voor jou relevant zijn.

BIJEENKOMSTEN

In de opleiding BVT2 worden 5 bijeenkomsten (ongeveer 1 per drie weken) gehouden, onder leiding van de leercoach/expert. Deze bijeenkomsten vinden plaats op vooraf bepaalde (beachvolleybal)locaties in het land. Tijdens de bijeenkomsten blik je onder leiding van de leercoach/expert in groepsverband met andere BVT2deelnemers, terug op de gemaakte opdrachten en worden de nieuwe opdrachten besproken. Voor het uitvoeren van de meeste opdrachten heb je veelal aanvullende informatie nodig. Deze informatie kun je vragen of wordt door de leercoach gegeven in de genoemde bijeenkomsten. Naast de bijeenkomsten besteed je ook nog een aantal uren aan het bestuderen van studiemateriaal. Dit alles om de praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.

AFSLUITING

Om de opleiding af te ronden moet je een Proef van Bekwaamheid (PvB) met goed resultaat afleggen. De opleiding BVT2 bestaat uit de de praktijkbeoordeling PvB 2.1 "Training geven" 

 

Als je de PvB hebt gehaald, ontvang je het diploma en de licentie BVT2. 

OPLEIDINGSDUUR EN OPLEIDIGSKOSTEN

De opleidingsduur is, uitgaande van 5 bijeenkomsten ongeveer 4 maanden. Indien de opleiding binnen (een) verenigingsverband wordt georganiseerd bedragen de kosten voor de opleiding BVT2 € 325,- p.p.. Dit bedrag is inclusief examen. Daarnaast zijn de kosten voor de aanschaf van de Reader Beachvolleybal (aanbevolen) voor eigen rekening (€ 12,00 p.p.).

Veel gemeenten vertrekken subsidies voor het volgen van sporttechnische opleidingen. Vraag dit na bij je gemeente!

TOELATINGSVOORWAARDEN

HOE WORD JE DEELNEMER?

Jouw vereniging of beachvolleybalschool kan bij voldoende belangstelling zelfstandig een BVT2 opleiding aanvragen, zodat de opleiding geheel binnen jouw vereniging gehouden kan worden. Het is ook mogelijk om individueel deel te nemen aan een BVT2 opleiding die elders wordt gehouden.