De opleiding VT3 leidt op tot een zelfstandige volleybaltrainer die werkzaam is binnen de breedtesport. Het werkterrein van de volleybaltrainer-3 is de volleybalvereniging en richt zich op het coachen, trainen van (jeugd)teams tot en met de regiodivisie. Daarnaast leer je om activiteiten te organiseren en verenigingstrainers te begeleiden.

MODERNE OPLEIDINGSSTRUCTUUR

Alle Nevobo-opleidingen zijn gebundeld in de VolleybalACADEMIE. Het uitgangspunt van de opleidingsstructuur is het bieden van een hoge kwaliteit voor deelnemers door hun opleiding individueel (op maat) en praktijkgericht in te richten. Dit houdt in dat een belangrijk deel van de opleiding in de eigen trainerspraktijk zal plaatsvinden. Ervaringen uit de praktijk worden meegenomen naar de bijeenkomsten, waar hier op ingegaan en op verder gebouwd wordt.

TRAININGSNIVEAU

Gedurende de opleiding moet je zelfstandig een team trainen. Dit kan zowel een A/B/C-jeugdteam als een seniorenteam 1e klasse of hoger zijn. Heb je een 2e klasse team of lager (senioren) dan dien je voor jezelf na te gaan of je als trainer/coach kunt voldoen aan de eisen van de PvB’s Training geven en Wedstrijd coachen zoals omschreven in de PvB beschrijving inclusief examenprotocol bij de opleidingsinformatie op www.volleybal.nl.

PRAKTIJK

Ten behoeve van je opleiding moet je een aantal praktijkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten vormen de kern van de opleiding en bereiden je voor op de uiteindelijke afronding van de opleiding. Een praktijkbegeleider zal je bij de opdrachten terzijde staan. Deze praktijkbegeleider, bij voorkeur een gekwalificeerde trainer binnen jouw vereniging, zul je zelf moeten zoeken. Het gaat om een trainer die minimaal een VT3 licentie heeft en die bereid is om jou tijdens de opleidingsperiode te begeleiden. Tijdens de opleiding word je begeleid door een mentor, de leercoach genoemd. Samen met je leercoach kijk je via een zelfscan naar de bekwaamheden (competenties) die je al of niet bezit en bepaal je jouw persoonlijke leerroute. Jouw leerroute bestaat uit die opdrachten die voor jou relevant zijn. De leercoach begeleidt jou tijdens jouw leerroute en kan je daarin van veel adviezen voorzien. Zo kan de leercoach bijvoorbeeld feedback geven op de uitgevoerde en uitgewerkte opdrachten.

BIJEENKOMSTEN

Om je in staat te stellen de benodigde kennis en vaardigheden op te doen die nodig zijn om de praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te voeren, organiseren we een aantal workshops. Voor de opdrachten in de opleiding VT3 worden 10 verschillende workshops gehouden. De workshops worden verzorgd door diverse deskundigen, experts genoemd. Onderwerpen van de workshops zijn o.a.:

Naast de workshops besteed je ook nog tijd aan het bestuderen van studiemateriaal. Dit alles om de praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.

AFSLUITING

Om de opleiding af te ronden moet je een aantal Proeven van Bekwaamheid (PvB) met goed resultaat afleggen. De opleiding VT3 bestaat uit 2 PvB’s:

Als je alle 2 de PvB’s hebt gehaald, ontvang je het diploma en de licentie VT3.

OPLEIDINGSDUUR EN OPLEIDINGSKOSTEN

De maximale opleidingsduur is 1 jaar. In dit jaar dienen alle PvB’s te worden afgelegd. Wanneer je herkansingen wilt doen omdat je een PvB niet gehaald hebt wordt een half jaar verlenging verleend. De kosten voor de gehele opleiding VT3 bedragen € 650,- p.p. (exclusief examengeld). Het examengeld voor het afleggen van 2 PvB’s bedraagt € 155,- p.p. en het examen wordt bij de nevobo aangevraagd en door een examniator van de nevoob afgenomen.
Eventuele herkansingen voor PvB’s worden apart in rekening gebracht. Veel gemeenten vertrekken subsidies voor het volgen van sporttechnische opleidingen. Vraag dit na bij je gemeente!

TOELATINGSVOORWAARDEN