De opleiding VT2 van de VolleybalACADEMIE leidt op tot een volleybaltrainer die werkt in de breedtesport. De Volleybaltrainer-2 werkt binnen verrenigingsverband met mini’s, jeugd, recreanten en/of senioren tot en met de 2e klasse van de regio. In de opleiding leer je trainingen te geven, wedstrijden te begeleiden en te assisteren bij (sport)activiteiten.

 

MODERNE OPLEIDINGSSTRUCTUUR

Het uitgangspunt van de opleidingsstructuur is het bieden van een hoge kwaliteit voor deelnemers door hun opleiding individueel (op maat) en praktijkgericht in te richten. Dit houdt in dat een belangrijk deel van de opleiding in de eigen trainerspraktijk zal plaatsvinden. Ervaringen uit de praktijk worden meegenomen naar de bijeenkomsten, waar hier op ingegaan en op verder gebouwd wordt.

TRAININGSNIVEAU

Tijdens de opleiding VT2 leer je om training te geven aan en wedstrijden te begeleiden van jeugd, senioren of recreanten tot en met de 2e klasse van de regio. Voor jou als deelnemer aan deze opleiding betekent het dat je over een geschikte trainingsgroep moet beschikken. Dit kan je eigen trainingsgroep zijn, maar je kunt ook assisteren bij een groep van een andere (gekwalificeerde) trainer. Wel dien je daarbij de gelegenheid te hebben om zelfstandig opdrachten uit te kunnen voeren. Bij de inschrijving geeft je aan welke richting je gaat volgen: jeugd of senioren.

PRAKTIJK

Ten behoeve van je opleiding moet je een aantal opdrachten in de praktijk uitvoeren. Deze opdrachten vormen de kern van de opleiding en bereiden je voor op de uiteindelijke afronding van je opleiding. De studielast wordt geschat op 90 uur. 15 uur hiervan is tijdens de bijeenkomsten, dus het grootste gedeelte doe je zelf in de eigen praktijk. Bereid je hierop voor! Voor het uitvoeren van de meeste opdrachten heb je aanvullende informatie nodig. Hiervoor is in ieder geval het bestuderen van het boek “Volleybal aan de basis” aan te raden. 

STUDIEPARTNER

Het uitvoeren van de opdrachten doe je samen met een andere deelnemer van de opleiding. Tijdens de looptijd van de opleiding wordt van je verwacht dat je een bezoek brengt aan trainingen en een wedstrijd van degene met wie je samenwerkt. De opleider kan de tweetallen samenstellen op basis van door jou opgegeven voorkeur. Een praktijkbegeleider kan je ook helpen. Dit is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Deze praktijkbegeleider, bij voorkeur een gekwalificeerde trainer binnen jouw vereniging, zul je zelf moeten zoeken. Het gaat om een trainer die bereid is om jou tijdens de opleidingsperiode te begeleiden. De door jou gevonden praktijkbegeleider wordt door het verstrekken van informatiemateriaal voorbereid op zijn of haar taak. 

ADVIES

Vooraf aan de eerste bijeenkomst word je al gevraagd om de eerste opdrachten te maken. Op basis van die eerste opdracht zal de opleider jou een advies geven over welke opdrachten voor jou relevant zijn. 

BIJEENKOMSTEN

In de opleiding VT2 worden 5 bijeenkomsten (ongeveer 1 per maand) gehouden onder leiding van de opleider. Indien mogelijk vinden deze bijeenkomsten plaats binnen verenigingsverband of in een samenwerking van meerdere verenigingen. Tijdens de bijeenkomsten blik je, samen met de andere VT2 deelnemers, terug op de gemaakte opdrachten en worden nieuwe opdrachten besproken. Daarnaast kun je informatie vragen aan de opleider of wordt er informatie door de opleider gegeven in de bijeenkomsten. Naast de bijeenkomsten besteed je nog tijd aan het bestuderen van studiemateriaal. Dit om de praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. 

AFSLUITING

Om de opleiding af te ronden moet je een aantal Proeven van Bekwaamheid (PvB) met goed resultaat afleggen.

De opleiding VT2 bestaat uit de volgende 1 PvB’s:

Twee onderdelen zijn per 1 augustsu 2015 niet meer verplicht maar kunnen facultatief worden afgenomen

Als je de PVB Training Geven hebt gehaald, ontvang je het diploma en de licentie VT2.
Wanneer je in het bezit bent van een ander niveau 2 diploma, dan krijg je op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) vrijstelling voor de PvB Assisteren bij een activiteit.

OPLEIDINGSDUUR EN OPLEIDINGSKOSTEN

De opleidingsduur is, uitgaande van 5 bijeenkomsten,  tussen 3- 5 maanden.
De kosten voor de opleiding VT2 € 325,- bedragen p.p. Dit bedrag is inclusief examengeld.

Veel gemeenten vertrekken subsidies voor het volgen van sporttechnische opleidingen. Vraag dit na bij je gemeente!

TOELATINGSVOORWAARDEN

HOE WORD JE DEELNEMER?

Jouw vereniging kan bij voldoende belangstelling zelfstandig een VT2 opleiding aanvragen, zodat de opleiding geheel binnen jouw vereniging gehouden kan worden. Het is ook mogelijk om individueel deel te nemen aan een VT 2 opleiding die elders wordt gehouden. Voor meer informatie vul je al je gegevens in op de pagina 'Aanmelden' en er wordt snel contact met je opgenomen.