Trainers van verenigingen en selectiegroepen van de Nevobo dienen in het bezit te zijn van een geldige licentie voor het niveau waarop zij training geven en coachen. Bij het behalen van een trainersdiploma krijg je automatisch een licentie voor 4 jaar, waarna een licentie vervolgens 1x in de vier jaar verlengd moet worden.

Licentiepuntensysteem
Binnen de licentietermijn van vier jaar moet je als licentiehouder minimaal 20 verlengingspunten halen om jouw licentie op een bepaald niveau te kunnen verlengen. Dit mag gedurende de hele geldigheidsperiode van de licentie, dat wil zeggen gedurende 4 jaar. Zie op de Accreditatielijst op de nevob site voor een overzicht van de hoeveelheid punten die worden toegekend per activiteit.  

Wanneer je klaar bent om je licentie te verlengen gebruik je de volgende link: Licentieverlenging 

Je kunt licentiepunten halen door een workshop te volgen. Kijk op de pagina met 'LopendeCursusen' om te kijken waar en wanneer een workshop gehouden wordt en meld je vervolgens aan via het formulier op de pagina 'Aanmelden' om je op te geven. Je krijgt dan vervolgens een uitnodiging om aanwezig te zijn en na afloop het bewijs dat je  licentie punten verdient hebt.

Kosten voor het bijwonen van een workshop zijn voor VT2 en VT3 is afhankelijk van het aantal deelnemers, richtprijs is €55-75.

Voor meer informatie kun je hier contact opnemen.