De opleiding Cool Moves Volleybaltrainer-2 (CVT2) van de VolleybalACADEMIE leidt op tot een volleybaltrainer die werkt in het Cool Moves Volleybal. De Volleybaltrainer-2 werkt binnen verenigingsverband met mini’s. In de opleiding leer je trainingen te geven aan mini’s en te begeleiden van die sporters bij de (sport) activiteiten.

 

MODERNE OPLEIDINGSSTRUCTUUR

Het uitgangspunt van de opleidingsstructuur is het bieden van een hoge kwaliteit voor deelnemers door hun opleiding individueel (op maat) en praktijkgericht in te richten. Dit houdt in dat een belangrijk deel van de opleiding in de eigen trainerspraktijk zal plaatsvinden. Ervaringen uit de praktijk worden meegenomen naar de bijeenkomsten, waar hier op ingegaan en op verder gebouwd wordt. 

TRAININGSNIVEAU

Tijdens de opleiding CVT2 leer je om training te geven aan en wedstrijden te begeleiden van mini’s. Voor jou als deelnemer aan deze opleiding betekent het dat je over een geschikte trainingsgroep moet beschikken. Dit kan je eigen trainingsgroep zijn, maar je kunt ook assisteren bij een groep van een andere (gekwalificeerde) trainer. Wel dien je daarbij de gelegenheid te hebben om zelfstandig opdrachten uit te kunnen voeren.

PRAKTIJK

Ten behoeve van je opleiding moet je een aantal opdrachten in de praktijk uitvoeren. Deze opdrachten vormen de kern van de opleiding en bereiden je voor op de uiteindelijke afronding van je opleiding. De studielast wordt geschat op 90 uur. 15 uur hiervan is tijdens de bijeenkomsten, dus het grootste gedeelte doe je zelf in de eigen praktijk. Bereid je hierop voor! Voor het uitvoeren van de meeste opdrachten heb je aanvullende informatie nodig. Hiervoor is in ieder geval de aanschaf van het boek “Volleybal aan de basis” verplicht.

STUDIEPARTNER

Het uitvoeren van de opdrachten doe je samen met een andere deelnemer van de opleiding. Tijdens de looptijd van de opleiding wordt van je verwacht dat je een bezoek brengt aan trainingen en een wedstrijd van degene met wie je samenwerkt. De opleider zal de tweetallen samenstellen op basis van door jou opgegeven voorkeur. Een praktijkbegeleider kan je ook helpen. Dit is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Deze praktijkbegeleider, bij voorkeur een gekwalificeerde trainer binnen jouw vereniging, zul je zelf moeten zoeken. Het gaat om een trainer die bereid is om jou tijdens de opleidingsperiode te begeleiden. De door jou gevonden praktijkbegeleider wordt door het verstrekken van informatiemateriaal voorbereid op zijn of haar taak.

ADVIES

Vooraf aan de eerste bijeenkomst word je al gevraagd om de eerste opdrachten te maken. Op basis van die eerste opdracht zal de opleider jou een advies geven over welke opdrachten voor jou relevant zijn.

BIJEENKOMSTEN

In de opleiding CVT2 worden 5 bijeenkomsten (ongeveer 1x per maand) gehouden onder leiding van de opleider. Indien mogelijk vinden deze bijeenkomsten plaats binnen verenigingsverband of in een samenwerking van meerdere verenigingen. Tijdens de bijeenkomsten blik je, samen met de andere CVT2 deelnemers, terug op de gemaakte opdrachten en worden nieuwe opdrachten besproken. Daarnaast kun je informatie vragen aan de opleider of wordt er informatie door de opleider gegeven in de bijeenkomsten. Naast de bijeenkomsten besteed je nog tijd aan het bestuderen van studiemateriaal. Dit om de praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.

AFSLUITING

Om de opleiding af te ronden moet je een Proeve van Bekwaamheid (PvB) met goed resultaat afleggen. De opleiding CVT2 bestaat uit:

Als je de PvB hebt gehaald, ontvang je het diploma en de licentie CVT2. 

OPLEIDINGSDUUR EN OPLEIDINGSKOSTEN

De opleidingsduur is, uitgaande van 5 bijeenkomsten ongeveer 5 maanden. Indien de opleiding binnen (een) verenigingsverband wordt geor

Veel gemeenten vertrekken subsidies voor het volgen van sporttechnische opleidingen. Vraag dit na bij uw gemeente!

TOELATINGSVOORWAARDEN

HOE WORD JE DEELNEMER?

Jouw vereniging kan bij voldoende belangstelling zelfstandig een CVT2 opleiding aanvragen, zodat de opleiding geheel binnen jouw vereniging gehouden kan worden.Het is ook mogelijk om individueel deel te nemen aan een CVT2 opleiding die elders wordt gehouden. In dat geval neem je contact op met arno@solsports.nl